Sakulini

Blog o všem i o ničem, ale pro všechny!!!Novinky

Kalendář

Počítadlo

TOPlist

Úvahy

Nesmrtelnost slona

12.11.2006 16:39 Zhruba před měsícem se mi stala divná věc! Jedna moje kamarádka na mě vybafla: "Umře?" Jejímu úletu jsem nevěnovala pozornost, kdyby se to neopakovalo skoro každý den a někdy i víckrát. Týden jsem odolávala, pak mi došla trpělivost a začla jsem z ní páčit, kdo že má umřít. Doneslo se mi odpovědi, že slon. Super! Na toto jsem jí musela odpovědět po pravdě, že ano. Že i slona to čeká. S výrazem trápeného zvířete se začla vztekat, že to nemůže být pravda a pak to přišlo; další řada neodbytných otázek typu "proč"! No jo, jsem slabý jedinec, brzy jsem to vzdala a podávala kamarádce uspokojivé odpovědi. Když jsem řekla "ne", protiřečila tím, že tomu nevěří, když byla odpověd kladná, chtěla po mně, ať to dokážu. Nu dobrá, dokazuju....
Předem upozorňuji, že slon je za určitých podmínek nesmrtelný. Musíme začít pěkně od začátku. Po té, co na naši zemi vznikly předpoklady vhodné pro "život", začalo kruté soupeření. Jednoduché bílkoviny se slučovaly (stále je ale pro většinu vědců záhadou jak); tak se vytvořily z tamnější "prapolévky" první replikátory. Pro vznik jakékoli formy života je potřebná voda, tudíž první replikátory vznikaly v kalužích, které měly tendenci vysychat, což by znamenalo zánik některých replikátorů. Tím pádem se rozhostila velká soutěž, která má i v dnešní době své poražené a vítěze. Nazveme tuto soutěž nepřesně "evoluce". V rámci tohoto konkurenčního boje se replikátory dále "kopírovaly" a snažily se vytvářet dokonalé nástroje, jak se rozšířit co nejdále a jak se nejlépe prosadit. Takové nástroje můžete vidět všude kolem nás. Každý organismus je jenom nástrojem replikátoru, který jej "postavil" pro svůj vlastní užitek. Replikátory nejsou nic jiného než spiralizované molekuly kyseliny deoxyribonukleové, známe jako DNA. Ta se nachází v několika formách. Dá se kódovat čtyřmi písmeny G,C,A,T (U), při čemž se jednotlivé části řetězce slučují do tzv. tripletů, které určují buňkám, jaké bílkoviny vytvářet. Konkurentem z dávné doby je kyselina ribonukleové (RNA), která je přítomna například u virů. Ale tak jak je to běžné i v dnešní společnosti, uplatnilo se, že ve skupině je síla. Některé replikátory se naučily spolupracovat, čímž byly schopny vyřadit ze hry jiné replikátory a vytvořit ještě dokonalejší nástroje přežití. Důkazem je například 23 párů molekul DNA v karyotypu člověka. To bychom ale zabíhali do nepotřebných detailů. V podstatě jde o to, že DNA se předává z generace na generaci v podobě chromozomů. Ty jsou nositeli genetické informace. DNA (replikátor) je vlastně dlouhá zpráva, která nese informace o výstavbě organismu a o tom, jak bude fungovat. Bývá spiralizovaná do formy chromozomů při mitóze (dělbě jádra). Výsledkem evoluce je odstranit konkurenční replikátory a prosadit vlastní existenci na této planetě. Jde to tak daleko, že některé replikátory jsou schopny vytvářet i mysl (jako je tomu například u člověka). Ale my se bavíme o slonu. Taková existence slona je na tomto světě pouze relativní. Musíme se ptát, proč tady ten slon je. Odpověď je zcela jednoduchá, aby se rozmnožil a předal své "geny" dále. Jakmile tak učiní, bude neužitečný a geny, které si zajistily svou existenci v další sloni populaci, "zahynou" společně s ním. Ale opravdu zahynou? Když se podíváme na gen blíže, zjistíme, že jako takový neexistuje. Gen je soubor ještě menších jednotek, cistronů. Slon má třeba "gen pro dlouhé kly", ale ten sám o sobě jako jediný neexistuje. Je pouze souborem několika malých cistronů, které nesou ještě detailnější informace o dané délce klu. To, že daný kel je ve výsledku dlouhý, je prací několika menších jednotek, než typický známý gen. A když se vrátíme na začátek vzniku života na Zemi a uvědomíme si, že všechno živé pochází z několika typů replikátorů, zjistíme, že některé replikátory musely "přežít" z dob minulých. Zcela přesně přežily cistrony, ty malé nepatrné částečky podílející se na stavbě genů. I u člověka se dá nad tímto polemizovat. Už nějaký ten pátek probíhá hledání po nějaké té naší pramáti, Evě. Pokud druh Homo vznikl z určité skupiny jedinců, pak máme všechny geny shodné s našimi předky. Jde o to, na co se zaměříme jako na jednotku. Celá vývojová linie nese gen pro dvě ruce, dvě nohy, určitý počet obratlů, základní instinkty, barevné vidění atd. Sice se od původních lidí docela lišíme, ale to je způsobeno změnami genofondu, které byly účelné. Jde tady o to, aby se přece vytvořený nástroj (v našem případě člověk nebo slon) co nejlépe prosadil, jednotlivé replikátory se zlepšují a proto jsou některé geny nebo jejich cistrony pozměněny nebo úplně vyřazeny. Navíc si evoluce vymyslela další šílenou věc, a to pohlavní rozmnožování. Princip je úplně stejný, dochází ke změnám v genotypu, které se buď prosadí anebo neprosadí ve výsledném zjevu jedince. Ale u tzv. crossing- overu dochází ke změnám "oko za oko, zub za zub". Jde o to, že geny pro barvu očí se mohou promíchat pouze s geny pro barvu očí. Nic není nemožné, tak vznikají různé mutace nebo hybridy, ale ty i s hybridními geny zanikají. Takže pokud náš slon není nějaký mutant, můžeme o něm tvrdit, že nezemře. Bude nesmrtelný, protože předá své stvořitele - geny - do dalších populací. Mé tvrzení je rozporuplné, vím, ale jde mi o to ukázat, že živočich jako takový není na této planetě za jiným účelem, než aby zdokonalil a dál předal svou "podstatu". Buňky zaniknou, ale geny půjdou dál, stále zde budou sloni se čtyřma nohama, dvěma kly, chobotem, ocasem.... a geny, které byli v našem slonu, kterého jsem již pochovala jsou v jeho mláďatech. A i kdyby se nerozmnožil, nevadí, jeho příbuzní a vůbec všichni sloni nesou podobnou genetickou informaci. Až na malé výjimky je stejná, akorát trochu jinak zapsaná. Takže, budeme-li na slona pohlížet jako na nástroj pro transport genů, pak můžeme říci, že je smrtelný. Transportér se opotřebí a zanikne. Pokud ale jako "hmotnou část" slona (v podstatě to, co označujeme jako "slon") budeme brát buňky, které jej tvoří, dopracujeme se k jejich jádru a genetické informaci, kterou nese jejich jádro. Pak je slon nesmrtelný, protože jeho geny budou "žít" stále! A když budou chtít, můžou si takového slona vyrobit. A vy můžete taky, pojďme klonovat!!! :-)
Žádné komentáře
 


ZaWeB