Sakulini

Blog o všem i o ničem, ale pro všechny!!!Novinky

Kalendář

Počítadlo

TOPlist

Texty

Citáty 3

101 - Ten kdo zbohatnout touží , chce také zbohatnout rychle.(Iuvenalis)
102 - I barbar lásku získá , jen je-li dost bohatý.(Ovidius)
103 - Majetek který jsi dal , jenom ten budeš vždy mít.(Martialis)
104 - Cizí vady máme před očima , vlastní za zády.(Seneca)
105 - Nikdo se nestal nesmrtelný díky své lenosti.(Sallustius)
106 - Každému věku sluší něco jiného.(Plautus)
107 - Je nutno dbát na to , aby přátelství nezměnilo v hluboké nepřátelství.(Cicero)
108 - Dobře žil ten , kdo mohl zemřít , když sám chtěl.(Publilius Syrus)
109 - Usiloval o cizí , svoje promrhal.(Sallustius)
110 - Ve velkých věcech i chtít znamená dost.(Propertius)
111 - Vládce ať nespěchá s trestem , však odměnu měl by dát rychle.(Ovidius)
112 - Pomáhá se oklamaným , ne klamajícím.(Ulpianus)
113 - Příjemná pochvala od těch , kteří sami ve chvále žili.(Cicero)
114 - Zmíráme od svého zrodu , vždyť konec je s počátkem spojen.(Manilius)
115 - Láska pozvedá nízké , nenávistí se vysoké hroutí.(Cato)
116 - Paměť má svoji dvojí přednost: snadno zachycuje a věřně uchovává.(Quitilianus)
117 - Kde soudí žalobce , tam zákon neplatí.(Publilius Syrus)
118 - Z jednoho zla se rodí druhé.(Terentius)
119 - Je třeba se učit i v praxi upevňovat to , co ses naučil.(Seneca)
120 - Ve vážných záležitostech není místo pro žertování.(Cicero)
121 - Tolik je na světě povah , co rozličných podob a tváří.(Ovidius)
122 - Smrt lakomce je jeho první dobrý čin.(Publilius Syrus)
123 - Nic není sladčí než pomsta.(Quintilianus)
124 - Nebývá každá věc stejně vhodná , pro všechny lidi.(Propertius)
125 - Události, věk i zkušenost vždy přinášejí něco nového.(Terentius)
126 - Kdo lituje , že chyboval , je téměř nevinný.(Seneca)
127 - Přátelství , které mohlo skončit , nebylo nikdy pravým přátelstvím.(Hieronymus)
128 - Je zatěžko i Bohu milovat s rozumem.(Publilius Syrus)
129 - Léčíš-li rány , je vždy na bolest, lepším lékem bolest.(Cato)
130 - Každý člověk chybuje , jen hlupák však v chybách setrvává.(Cicero)
131 - Neexistuje žádné vítězství než takové ,kdy nepřátelé i v duchu uznají, že jsou poražení.(Claudianus)
132 - Nic hloupějšího není než hloupý smích.(Catullus)
133 - Neznámé může oklamat , známým je však k smíchu.(Phaedrus)
134 - Historie je učitelkou života.(Cicero)
135 - Kdo hyne svými zbraněmi , ten dvakrát umírá.(Publilius Syrus)
136 - Žijte statečně , statečně nastavte hruď , i když vás neštěstí potká.(Horatius)
137 - Ránu , jež se nedá zhojit , je třeba mečem vytnout , aby nenakazyla dotyčnou část.(Ovidius)
138 - Musíš žít pro druhé , chceš-li žít pro sebe.(Seneca)
139 - Statečně jedná spíš ten , kdo v bídě schopen je žít.(Martialis)
140 - Mnoho nespravedlnosti a nepravostí se stává zvyklostmi.(Terentius)
141 - Již dříve způsobila zahálka pád králů , i kvetoucích měst.(Catulius)
142 - Všechno se mění , nic nehyne.(Oviduis)
143 - Máme si přát aby byl ve zdravém těle zdraví duch.(Iuvenalis)
144 - K učení toho , čeho je zapotřebí , se žádný věk nemůže zdát pozdní.(Augustinus)
145 - Celý lidský život není nic jiného než cesta ke smrti.(Seneca)
146 - Spolehlivý druh je koupě jistě nejlepší.(Publilius syrus)
147 - Všichni pochválí toho , kdo příjemné s prospěšným spojí.(Horatius)
148 - Lepší a bezpečnější je jistý mír než očekáváné vítězství.(Livius)
149 - Nesnadno vyniknou lidé , když jejich přednostem brání chudoba v domě.(Iuvenalis)
150 - Píle je nejlepší pomocník i pro průměrného ducha.(Seneca)
Žádné komentáře
 


ZaWeB