Sakulini

Blog o všem i o ničem, ale pro všechny!!!Novinky

Kalendář

Počítadlo

TOPlist

Texty

Citáty 2

51 - Pravda je přístupná všem , ještě nikdo ji neuchvátil jen pro sebe.(Seneca)
52 - Je trpké za dobrotu sklidit špatnou odměnu.(Plautus)
53 - Každý ať dále jen kráčí cestou již z dřívějška zná(Propertius)
54 - Havranem náhle se stal ? nedávno labutí byl(Martialis)
55 - Plačícímu člověku nepřijde nikdy vhod utěšitel , který sám pláče.(Ennodius)
56 - Ti kdo se přes moře plaví podnebí , mění ne sebe.(Horatius)
57 - Na světe člověka není , aby se zalíbil všem.(Ovidius)
58 - Odsuzují to , čemu nerozumějí (Quitilianus)
59 - Řeč lidí byla taková , jaký byl jejich život.(Seneca)
60 - Vždy budí větší strach zlo , které neznáme.(Publilius Syrus)
61 - Být bez viny je velkou útěchou .(Cicero)
62 - Pes se už nikdy od mastné kůže odehnat nedá (Horatius)
63 - Slepá je odvaha , když za vůdce chce náhodu.(Seneca)
64 - Hněv milenců je obnovování lásky . (Terentius)
65 - Kdo chce jíst jádro z ořechu , musí ořech rozlousknout.(Plautus)
66 - Pocta těší tím víc čím větší námahu žádá.(Lucanus)
67 - Kdo štěstí přivykl ten nejhorší má zvyk(Publilius Syrus)
68 - Břemeno , které ochotně neseš, stává se lehkým.(Ovidius)
69 - Žádný špatný člověk není šťastný a nejméně ten , který někoho kazí.(Iuvenalis)
70 - Lid jenž jistotu nemá , se rozštěpí v mínění různá.(Vergilius)
71 - Ber co nejdříve , příležitost , krátká je k zisku.(Martialis)
72 - I z prostého domu vychází často velký muž.(Seneca)
73 - Sláva provází ctnost jako stín (Cicero)
74 - Malí trpí , když se mocní přou.(Phaedrus)
75 - Nápadněji dávají najevo smutek ti , kteří mají menší bolest.(Tacitus)
76 - Možnost škodit dává zrádci důvěra.(Seneca)
77 - Spokojen se svým osudem budeš žít šťastně.(Horatius)
78 - Vždy za svou měj i chybu svého přítele(Publilius Syrus)
79 - Šťasten , kdo odvahu má svou lásku statečně hájit(Ovidius)
80 - Pohromy připomněly povinnou úctu k bohům.(Livius)
81 - Pohrdne potoky , když začne pít přímo z pramenů.(Hieronymus)
82 - Sestrou poctivé mysli je chudoba.(Petronius)
83 - Vždyť se i o tebe jedná , když sousední stavení hoří.(Horatius)
84 - Rovní s rovnými se velice lehce shodnou.(Cicero)
85 - Prozíravost a rozvaha jsou vlastnosti , které má mít vojevůdce.(Tacitus)
86 - Posledním stupněm závisti je nenávist(Plinius Mladší)
87 - I sebemenší pověst stačí k pohromě.(Publilius Syrus)
88 - Za naději nedám ani zlámaný groš . (Terentius)
89 - Všechny srovnává smrt : nerovni se rodíme , rovni umíráme.(Seneca)
90 - Zákony je třeba vykládat mírněji , aby se tak , učinilo zadost cíli , s nímž byly vydány.(Celsus)
91 - Hleď si klidnou mysl zachovat i v dobách zlých(Horatius)
92 - Každá doba je tím kratší , čím je šťastnější.(Horatius)
93 - Pole , jakkoliv úrodné, bez obdělání úrodu nepřináší.(Cicero)
94 - Pro mužnou odvahu není žádná cesta nepřístupná.(Ovidius)
95 - Čím je strachu , tím je zpravidla nebezpečí.(Livius)
96 - Je mylné ,za dar pokládat věc jiným vyrvanou.(Publilius Syrus)
97 - Závist je původkyní slávy a lidé ji rádi upírají těm , kteří nad ně příliš vynikají.(Nepos)
98 - Pro málo velkých žije lidský rod.(Lucanus)
99 - Je nemožné dát se na útěk před sudbou.(Seneca)
100 - Kdo se dříve objeví , ten má větší právo.(Terentius)
Žádné komentáře
 


ZaWeB