Sakulini

Blog o všem i o ničem, ale pro všechny!!!Novinky

Kalendář

Počítadlo

TOPlist

Články

Prvorození synové prý mají vyšší IQ než jejich mladší bratři

Oslo 22. června (ČTK) - Prvorození synové mají vyšší inteligenční kvocient (IQ) než jejich mladší bratři. Prokázala to nová studie norských vědců z univerzity v Oslu, kteří své poznatky publikovali v posledním čísle časopisu Science.
Vědecký tým pod vedením Pettera Kristensena vycházel z armádních záznamů o 240.000 norských mužů. Zjistil, že prvorození synové mají v průměru o 2,3 bodu vyšší IQ než jejich mladší bratři, kteří mají oproti svým ještě mladším bratrům náskok 1,1 bodu. Rozdíly v IQ jsou prý větší u mužů, narozených v méně početných rodinách, a u těch, kteří se narodili ženám s vyšším dosaženým vzděláním. Naopak rozdíly se prý stírají tehdy, pokud je mezi sourozenci větší věkový rozdíl.

Zdroj: sms.cz
Pokud se rodina k jednomu ze synů chovala jako k prvorozenému a vychovávala ho v tomto duchu, jeho IQ se prý vyrovná sourozenci, který se skutečně narodil jako první, uvádí se ve zprávě."Tato studie dokazuje, že vztah mezi pořadím narození a IQ záleží na sociálním zařazení v rodině, a nikoliv pouze na datu narození," citovala agentura Reuters profesora Kristensena.
Podle něj mají synové narození či vychovávaní coby prvorození vyšší IQ také proto, že do nich rodina vkládá velká očekávání a často je hmotně dobře zajistí. Jejich IQ je prý vyšší i díky tomu, že starší děti jsou často vedeny k výchově svých mladších sourozenců, což prý zpětně působí i na jejich duševní rozvoj. Studie se sice týkala pouze příslušníků mužského pohlaví, nicméně Kristensen podle svého vyjádření nevidí důvod, proč by se nové poznatky nemohly týkat i žen.
Testy na měření inteligenčního kvocientu (IQ) vypracoval na začátku 20. století francouzský psycholog Alfred Binet ve snaze zjistit duševní schopnosti dítěte. Podle jeho stupnice se dětský IQ dá vyjádřit jeho mentálním věkem, děleným skutečným věkem a násobeným stem. Dnes se k měření IQ běžně používá již čtvrtá verze takzvané Stanford-Binetovy stupnice.
Žádné komentáře
 


ZaWeB